-...
 
-Anasayfa-İletişim
 
 
 
 
 
Abdulrahman Khalaf Ali
..........................................Doktora Sonrası Araştırmacı
Bagdad University
Yuta Higashino
Araştırmacı
Tokyo Metropolitan University
Mesut EKMEKÇİ ...............................................Doktora Öğrencisi
mesutekmekci2012@gmail.com
......Gizem SAKA Yüksek Lisans Öğrencisi
gizemmsaka@gmail.com
......Gülin IŞIKÇI Yüksek Lisans Öğrencisi
gulinisikci@hotmail.com
......Fırat ŞAHİNER Yüksek Lisans Öğrencisi
frtshnr35@gmail.com
Şerefcan BEKTAŞER
Yüksek Lisans Öğrencisi  
Olcay Kaan ÇAKIR
Yüksek Lisans Öğrencisi  
......Mesut EKMEKÇİ Sıcak Su Borusu Kontrol ve Test Otomasyonu,  Çinko oksit Güneş Hücresi üretimi
......D. Rana ŞAHİN Tersine Çevrilmiş Polimer Güneş Pilleri
......Hızır SARICA Nanoyapılı CdO sentezi ve Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Uygulamaları
......Sadık ÇOĞAL Mikrodalga ve Otoklava Dayalı Farklı Kristal Yapılarında ZnO Nanoparçacıkların Sentezi ve Optik-Elektronik Karakterizasyonu
......Serpil TEKOĞLU Güneş Pillerinde kullanılabilecek düşük band aralığına sahip, görünür bölgede absorpsiyon yapan yeni organik yarıiletken materyallerin sentezleri ve karakterizasyonları
......Mustafa Emre AKIN N-tipi yarıiletken Malzemelere Dayalı Organik Alan Etkili Transistörlerin Üretimleri, Performans ve Karakteristiklerinin İncelenmesi
......Mustafa CAN Triaril amin sentezleri ve fotofiziksel-elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi
......Esin EREN 1,8-Naftalen İmid/ Amidin Türevlerinin Sentezleri ve Fotofiziksel-elektrokimyasal Özelliklerinin incelemeleri
......A.Çağatay ÇAKIR Farklı Nanokristal morfolojilerin ZnO üretimleri ve Karakterizasyonları
......Shirin SYAHJANİ Polimer Işık Yayan Diyot Üretimi ve Karakterizasyonu