-...
 
-Anasayfa-İletişim
 
 
 
 
 
1 2
3 4
7 5
8 9
 
1
Şule Erten Ela, Prof. Dr.
...............................................
Abdulrahman Khalaf Ali, Assoc. Prof. Dr.
Doktora Sonrası Araştırmacı
Bagdad University
Yuta Higashino
Araştırmacı
Tokyo Metropolitan University, Japan

Tomoyuki Arai

Araştırmacı
Tokyo Metropolitan University, Japan
Ismail Muhammad Araştırmacı Ahmadu Bello Üniversity, Nijerya
Albashir Yasir, PhD student
Yabancı Uyruklu Öğrenci Araştırmacı

Bayero University, Nijerya

Naimat Ullah, PhD student
Yabancı Uyruklu Öğrenci Araştırmacı

Quaid Azam University, Pakistan

Samina Qamar, PhD student
Yabancı Uyruklu Öğrenci Araştırmacı

Quaid Azam University, Pakistan

Shahin Khamaneh Asl, Prof. Dr.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Araştırmacı

  Tabriz University, Iran

Yuji Kubo, Prof. Dr. 
Ziyaretçi Araştırmacı
Tokyo Metropolitan University, JAPAN
Nacereddine LAKHDAR
Ziyaretçi Araştırmacı
Technology University of El Oued, Algeria
Abdelkader HIMA, PhD
Ziyaretçi Araştırmacı
Technology University of El Oued, Algeria

Ibrahim Ahmed Khan (Siam), Assistant Engineer

Ziyaretçi Araştırmacı

Bangladesh Energy and Power Research Council (EPRC)

Abdul Bathen,Assistant Engineer
Ziyaretçi Araştırmacı

Bangladesh Energy and Power Research Council (EPRC)

Faroque Khan,Assistant Engineer
Ziyaretçi Araştırmacı
Bangladesh Energy and Power Research Council (EPRC)
Nafiz Ahamed,Assistant Engineer
Ziyaretçi Araştırmacı
Bangladesh Energy and Power Research Council (EPRC)
Çağdaş YAVUZ
Doktora
Burak ŞEN
Yüksek Lisans
Ali ÇAKMAK
Yüksek Lisans
Ahmet CENGİZ
Yüksek Lisans
 
Huriye ACAR
Yüksek Lisans
 
Alper YAKAR
Yüksek Lisans
 
Mesut EKMEKÇİ Sıcak su borusu kontrol ve test otomasyonu, çinko oksit (ZnO) güneş hücresi üretimi
Mesut EKMEKÇİ Nanomateryaller kullanımıyla organik güneş hücrelerinin üretimi, karakterizasyonları ve güneş enerjisi santrallerinin kurulumu
D. Rana ŞAHİN Tersine Çevrilmiş Polimer Güneş Pilleri
Hızır SARICA Nanoyapılı CdO sentezi ve Boya Duyarlı Güneş Pillerinde Uygulamaları
Sadık ÇOĞAL Mikrodalga ve Otoklava Dayalı Farklı Kristal Yapılarında ZnO Nanoparçacıkların Sentezi ve Optik-Elektronik Karakterizasyonu
Serpil TEKOĞLU Güneş Pillerinde kullanılabilecek düşük band aralığına sahip, görünür bölgede absorpsiyon yapan yeni organik yarıiletken materyallerin sentezleri ve karakterizasyonları
Mustafa Emre AKIN N-tipi yarıiletken Malzemelere Dayalı Organik Alan Etkili Transistörlerin Üretimleri, Performans ve Karakteristiklerinin İncelenmesi
Mustafa CAN Triaril amin sentezleri ve fotofiziksel-elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi
Esin EREN 1,8-Naftalen İmid/ Amidin Türevlerinin Sentezleri ve Fotofiziksel-elektrokimyasal Özelliklerinin incelemeleri
.A.Çağatay ÇAKIR Farklı Nanokristal morfolojilerin ZnO üretimleri ve Karakterizasyonları
Shirin SYAHJANİ Polimer Işık Yayan Diyot Üretimi ve Karakterizasyonu
Fırat ŞAHİNER

Boya Duyarlı Güneş Hücreleri İçin p-Tip Materyal Sentezi ve Karakterizasyonları

Şerefcan BEKTAŞER

Farklı Morfolojik Yapılarda Metal Oksit Yapıların Sentezleri, Karakterizasyonları Ve Organik Işık Yayan Diyotlarda Kullanımlarının Araştırılması

Olcay Kaan ÇAKIR

Fresnel Lens İle Optimize Edilmiş Silisyum Güneş Panelinin Elektrik Üretim Ve Çalışma Özelliklerinin İncelenmesi